เรซฮอร์ส ( RaceHorse waidena ) ใหญ่-ทน-แข็ง-แรงดั่งอาชา

เรซฮอร์ส (race horse) คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดแห่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับท่านชายโดยเฉพาะและเป็นรายแรกและรายเดียวที่ได้นำเอาเลือดจระเข้ซึ่งเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่ามีคุณสมมบัติในการบำรุงและช่วยรักษาหลายๆโรค และส่วนผสมกับกับสมุนไพรที่มีชื่อเสียงมากมายอีกหลายๆ อย่าง จึงเป็นอาหารเสริมที่ช่วยปรับสภาพและปรับสมดุลร่างกาย ช่วยบำรุงร่างกาย ช่วยฟื้นฟูสภาพภาพภายในร่างกายให้กลับมาแข็งแรงอยู่เสมอ ช่วยขยายหลอดเลือดส่งผลให้เลือดสามารถไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้น ช่วยผ่อนคลายความเครียด ช่วยเพิ่มสมรรถภาพความแข็งแร็งให้กับกล้ามเนื้อของท่่านอย่างได้ผล ช่วยยืดเวลาความสุขให้ยาวนานยิ่งขึ้นอย่างได้ผลดีที่สุด และปลอดภัยที่สุด หลักการทำงาน ของ เรซฮอร์ส (race horse) จะเป็นการสร้างฮอร์โมนทางเพสโดยระบบเส้นประสาทที่องคชาติ จะมีการปล่อยสาร “ไนตริกออกไซด์” ออกมากระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อที่มีลักษณะพิเศษเป็นรูพรุน คล้ายกับฟองน้ำ โดยที่รูพรุนเหล่านี้จะขยายตัวได้อย่างเต้มที่และเพิ่มขนาดของเนื้อเยื่อ และขยายหลอดเลือดภายในองคชาติมีการขยายตัวได้อย่างเต็มที่ และเพิ่มขนาดของเนื้อเยื่อและขยายหลอดเลือดภายในองคชาติ ให้สามารถรองรับดลหิตได้มากขึ้นช่วยให้การแข็งตัวขององคชาติได้ดียิ่งขึ้น เรซฮอร์ส (race horse) ช่วยแก้ปัญหาหลักๆของท่านชายได้อย่างไร ?

1.ปัญหาการไม่แข็งตัว หรือนกเขาไม่ขัน หรือแข็งตัวไม่เต็มที่ 

อาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศส่วนใหญ่พบได้บ่อยใน ช่วงวัยสูงอายุ แต่ปัจจุบันพบว่าอาการเสื่อมสรรถภาพทางเพศ หรือปัญหา ไม่แข็งตัวของน้องชายพบได้ในช่วงวัยอายุที่น้อยลง อายุประมาณ 35 ปีขึ้นไปก็เริ่มมีปัญหาเรื่อง หย่อนสมรรถภาพแล้ว สาเหตุหลัก เนื่องมาจาก เรื่องของสุขภาพและเรื่องความเครียด ส่งผลอย่างมาก ต่อสมรรถภาพ โดยหลักทางวิชาการจะเกิดจาก เลือดมาเลี้ยงองคชาติ น้อยลงมากหรือเกือบไม่มีเวลาที่ต้องการมีเพสสัมพันธ์ ทำให้องคชาติฝ่อไม่มีอาการแข็งตัวได้ หรือแข็งตัวได้ยากเย็นมาก ทำให้ความต้องการทางเพศลดลง แม้บางทีจิตใจต้องการที่จะมีเพศสัมพันธ์ก็ตาม แต่น้องชายไม่ยอมตื่นตัว อีกปัยหาหนึ่งเกิดจากอัณฑะเสื่อมสมรรถภาพ เพราะการผลิต ฮอร์โมน “เทสทอสเทอร์รอน”เสื่อมถอยมากการสังเคราะห์ฮอร์โมนเพศชายก็เสื่อมถอยลงไปด้วยต่อมลุกหมากก็เสื่อมถอย สมรรถภาพลดน้อยลง อาการอ่อนตัวจึงเกิดขึ้น หรือบางทีก็แข็งตัวแต่ไม่เต็มที่ ปัญหาหรืออาการเหล่านี่จะหมดไป เมื่อท่านใช้ เรซฮอร์ส (racehorse) หลักการของผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรซฮอร์ส (racehorse) ที่ช่วยในเรื่องของการหย่อนสมรรถภาพ หรือไม่แข็งตัว .. ส่วนผสมของสมุนไพรที่มีอยู่ใน เรซฮอร์ส (racehorse) จะทำหน้าที่ สร้างฮอร์โมน เทสโทสเทอโรน ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิ และช่วยกระตุ้นให้เกิดอาการหลั่งของสารที่เรียกความรู้สึก กระตุ้นให้เลือดไหล่เวียนลงสู่อวัยวะเพศ ส่งผลไปตามต่อมไร้ท่อไปที่อัณฑะทำให้เกิดการปล่อย ไซคลิกจีเอ็มพี C- GMP เกิดอาการคลายตัวทมำให้เลือดสามาารถไหลไปที่กล้ามเนื้อทั้งสองพองตัวขึ้นในขณะทีกล้ามเนื้อ Tunnica ทำหน้าที่เหมือนผนังเหล่านั้นจะป้องกันไม่ให้เลือดไหล่ย้อนกับ ขยายให้ใหญ่เต็มที่ และ ปิดกั้นไม่ให้ไหล่ย้อนกลับ ทำให้องชาติแข็งตัวตั้งชูชัน หมดปัญหาเรื่อง นกเขาไม่ขันหรือปัญหาไม่แข็งตัวอย่างได้ผลและปลอดภัย 2.ปัญหาการหลั่งเร็วหรือ นกจอกยังไม่กินน้ำ : สาเหตุของหลักๆการหลั่งน้ำกามเร็วเกิดจาก 1. สาเหตุ ทางด้านร่างกาย ได้แก่ ความไวต่อการกระตุ้นและรับความรู้สึกของเส้นประสาทที่อยู่บริเวณส่วนหัวองคชาต มีสาเหตุจากความผิดปกติในสรีระการทำงานของระบบประสาทเอง หรือเกิดจากการอักเสบของอวัยวะสืบพันธุ์หรืออวัยวะที่อยู่โดยรอบ เช่น ต่อมลูกหมากอักเสบเป็นต้น


2. สาเหตุ ทางด้านจิตใจ ได้แก่ ความวิตกกังวลต่อสมรรถภาพทางเพศของตนเอง 

มักเป็นคนที่วิตกกังวลในเรื่องต่างๆ กลัวความล้มเหลวหรือผิดหวัง หรือมีความเข้าใจที่ผิดในเรื่องการหลั่งน้ำกาม ความเชื่อทางศาสนาและทัศนคติทางเพศ ที่ได้รับการสั่งสอนอบรมแต่วัยเด็กว่าเรื่องเพศว่าเป็นสิ่งไม่เหมาะสมน่า รังเกียจ และต้องปกปิด 3. สาเหตุทางยา ที่สำคัญคือ เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ซึ่งมีผลต่อการทำงานของระบบประสาท 4. สาเหตุอื่นๆ ได้แก่ ความแปลกใหม่ของสิ่งเร้าทางเพศ สภาพแวดล้อม และหญิงคนใหม่ รวมทั้งความบ่อยครั้งของการมีเพศสัมพันธ์ที่ห่างกันมากเกินไป หลักการของผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรซฮอร์ส (racehorse) ที่ช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาการหลั่งเร็ว .. ส่วนผสมของสมุนไพรที่มีอยู่ใน เรซฮอร์ส (racehorse) จะออกฤทธิ์จะไปกระตุ้นต่อตัวแพร่สัญญาณประสาทในประสาทสมองส่วนกลาง โดยจะตอบสนองทางเพศร่วมด้วย ที่สำคัญคือทำให้บรรลุถึงอารมณ์เพศสุดยอดและมีการหลั่งน้ำกามออกมาล่าช้ายืดเวลาการหลั่ง หรือชะลอการหลั่งให้ยาวนานขึ้นจนคุณพอใจ และสามารถกำหนดเวลาในการหลั่งได้ตามต้องการ คือสามารถยืดเวลาการหลั่งน้ำกามได้นานกว่าเดิมประมาณ 2-5 เท่าและยังสามารถที่จะปฎิบัติภาระกิจต่อได้อีกทันที โดยใช้เวลากระตุ้นหรือฟื่้นตัวในระยะเวลาอันสั้น ทำให้คุณมีความสุขแบบบสุดๆในการร่วมรักได้ดั่งใจปรารถนา เรซฮอร์ส (racehorse) ช่วยคุณได้อย่างแน่นอน


3.ปัญหาการอวัยวะเพศเล็ก ขนาดน้องชายเล็ก เป็นปัญหาหลักของชายไทยหลายๆคน 

ซึ่งบางคนจะเป็นปมด้อยคือนอกจากจะอายแล้วยังส่งผลถึงเรื่องของความมั่นใจในเรื่องของเรื่องบนเตียงโดยค่าเฉลี่ยขนาดวัยวะเพศซึ่งเป็นไซส์มาตรฐานของชายไทย จะพบว่าเส้นรอบวงเฉลี่ยอยู่ที่ 12.6 ซม. (5.0 นิ้ว) ซึ่งหลายๆคนไม่พอใจในขนาดของตัวเอง ไปหาวิธีการเพิ่มขนาดแบบผิดๆเช่นการฉีดซิลิโคลน หรือน้ำมันมะกอก เพื่อให้ได้ขนาดตามต้องการ ซึ่งเป็นวิธีการที่ผิดมากๆ และเป็นอันตรายถึงชีวิต ตามที่มีข่าวกันให้เห็นอยู่มากมาย เราจึงขอแนะนำวิธีการที่ปลอดภัยและได้ผลดีที่สุดในปัจจุบันคือ ใช้สมุนไพรเพิ่มขนาด หลักการของผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรซฮอร์ส (racehorse) ที่ช่วยในเรื่องของการเพิ่มขนาด จากสมุนไพรหลายชนิดที่มีอยู่ใน เรซฮอร์ส (racehorse) จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มขนาดโดยหลักการจะช่วยในเรื่องการไหลเวียนโลหิตไปยังอวัยวะเพศซึ่งมีกล้ามเนื้อภายในอวัยวะเพศ มีลักษณะเหมือนฟองน้ำ ยืดดได้หดได้ ช่วยทำให้ใหญ่ขึ้นและแข็งอย่างเต็มที่เมื่อเส้นเลือดและกล้ามเนื้อขยายเต็ม ที่ก็จะทำให้อวัยวะเพศของเราที่สามารถยืดหยุ่นได้อยูู่แล้วก็จะทำการขยายตัว ซึ่งอวัยวะเพศคนเราต้องมีความแข็งอย่างเต็มที่และนานๆ ร่างกายก็จะจำสภาวะแบบน้ั้นไว้เมื่อมีการกระทำแบบนี้บ่อยๆซ้ำๆกันหลายๆครั้ง ทำให้ขนาดอวัยวะเพสมีขนาดใหญ่ขึ้นได้ยิ่งถ้ามีการกระตุ้นเช่นการนวดหรือบริหารจะเห็นผลได้ขัดเจนได้เร็วและเต็มที่ยิ่งขึ้น แต่การที่จะให้มีขนาดเพื่อขึ้น ร่างกายต้องแข็งแรงโดยการออกกำลังกาย รับประทานอาหารสุขภาพ งดสุรา บุหรี่ ซึ่งจะส่งผลเสียกับร่างกายและสมรรถภาพของเราด้วย สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เรซฮอร์ส เรารับประกันว่าสินค้าของเราของแท้ ผ่านรายการทีวี 100% หากพบว่าเป็นของปลอมยินดีคืนเงิน 10 เท่า ลูกค้ามั่นใจได้ว่าท่านจะได้ของแท้ แน่นอน 100% มีบริการส่งของฟรีถึงบ้านเมื่อซื้อ 2 กระปุกขึ้นไป เฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมลฑล


** ผลลัพธ์เกิดขึ้นได้ตามสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล **